VASTGOED BEHEER

VASTGOED BEHEER

TECHNISCH VASTGOEDBEHEER

Beheer van vastgoedobjecten, groot- of kleinschalig is direct bepalend voor de onderhoudskosten.
Een gefundeerd onderhoudsplan zal deze kosten transparant maken en aanzienlijk verminderen.
Om een dergelijk plan te op te stellen en actueel te houden, zal het vastgoed periodiek geïnspecteerd moeten worden.
Wij zijn specialist in het verrichten van deze inspecties, het samenstellen van een Lange Termijn Onderhoud Planning (LTOP) en de begeleiding en coördinatie over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
Onze rapportages corresponderen qua opbouw met de LTOP en zijn uitgebreid maar toch overzichtelijk.

STORINGSDIENST

Vanwege de toenemende vraag hebben wij een eigen storingsdienst opgericht, door onze kennis vanuit het beheer en onderhoud wordt namelijk opgemerkt dat hier nog vele voordelen te behalen zijn.
Het belangrijkste aspect voor het plegen van jaarlijks onderhoud is natuurlijk het feit dat het op termijn kostenbesparend moet zijn.
De kosten voor het uitvoeren van jaarlijks onderhoud drukken direct op de begroting en komen dan ook ieder jaar terug.
Het is dus een uitgave op korte termijn die er toe moet leiden dat de kosten op langere termijn ruimschoots worden terugverdiend en dit gebeurd met name door het terugbrengen van de dagelijkse en onverwacht optredende storingen.
Deze storingen zijn niet voorzien, bijna altijd urgent en daarom ook meestal duurder dan het planmatig onderhoud.
Een combinatie tussen beide ontbreekt helaas maar al te vaak en hierdoor is het planmatig onderhoud niet zo efficiënt en dus minder kostenbesparend, ook het maximaal terugbrengen van het aantal storingen wordt niet bereikt.
Een storing is zo gemeld en 24/7 bereikbaar zijn is vaak ook niet het probleem, maar waar het om draait is kennis, kennis van het vastgoed maar belangrijker nog de onderhoudstaat ervan.
Wij koppelen het storingenonderhoud direct aan het planmatig onderhoud en brengen daarmee een significante vernieuwing op dit gebied.
Storingen die bij ons gemeld worden kunnen vanwege deze combinatie gericht en doeltreffend worden uitgezet.

GERRITS BOUW & TIMMERWERKEN

Naast vastgoed beheer bent u bij ons voor al uw bouw of verbouwplannen aan het goede adres. Gerrits Bouw & Timmerwerken is een bouwbedrijf met ruim 20 jaar ervaring in alle voorkomende bouw- en timmerwerkzaamheden. Of het nu gaat om een woning of bedrijfslocatie, wij hebben alles in huis om uw project, grootschalig of kleinschalig, tot een goed einde te brengen!

Hoe kunnen we u van dienst zijn?